המעבדה לכימיה פיזיקאלית של מזון ולמערכות ביופולימריות להובלת חומרים התורמים לבריאות